Heeft u personeel in dienst of denkt u eraan om personeel in dienst te nemen? Dan kunnen wij u begeleiden en ontzorgen, van uw complete loonadministratie tot gericht advies en begeleiding. Onderstaand treft u in het kort aan wat wij allemaal voor u kunnen betekenen.

U heeft reeds personeel in dienst

Heeft u al personeel in dienst, dan bent u waarschijnlijk al op de hoogte van de nodige zaken. In 2014 en 2015 is er het nodige gewijzigd in de wet- en regelgeving welke ook voor u van toepassing zijn, denk bijvoorbeeld aan de Werkkosten Regeling. Wij vertellen u er graag alles over.

Wij leveren, onder andere, onderstaande diensten:

  • Verzorgen van loonstroken.
  • Verzorgen van de periodieke Loonbelasting aangiftes.
  • Het doorvoeren van uw personeelsmutaties.
  • Controleren en up to date houden van uw personeelsdossiers (Voldoet uw personeelsadministratie wel aan alle wettelijke vereisten, zoals bijvoorbeeld het in bezit hebben van een ondertekend kopie ID-bewijs?).
  • Opstellen en controleren van Arbeidscontracten.
  • Opstellen en beheren van uw arbeidsvoorwaarden.
  • Advisering in algemene zin.

Wij zijn nauw betrokken bij onze klanten, hierdoor kunnen wij onze klanten optimaal begeleiden en voorzien van het nodige advies.

Personeel in dienst

U wilt met personeel gaan werken

Personeel aannemen

Wanneer u gaat starten met personeel dan komen er, naast boven genoemde zaken, nog een aantal extra items bij kijken. U dient bijvoorbeeld een Fiscaal Loonadministratienummer aan te vragen en u dient arbeidscontracten op te stellen. Uw financiële administratie dient te worden ingericht of aangepast, zodat u de financiële mutaties goed kunt verwerken.

Tevens gaat u bepalen of u verplicht onder een CAO valt. Wilt u een Pensioenregeling aanbieden? Wilt u zich verzekeren voor wanneer u medewerker(s) ziek worden of arbeidsongeschikt raken? Allemaal zaken welke u dient te bepalen voordat u begint.

Wij helpen u stap voor stap met al deze zaken, zodat u goed voorbereid gaat beginnen.