Administratiekantoor JeBo Finance is opgericht in 2007. Onze kracht en meerwaarde is onze persoonlijke betrokkenheid bij onze klanten. Wij streven er naar om onze dienstverlening precies op maat aan te bieden aan onze klanten.

Dit is voor iedere klant anders, voor de één betekent dit alles uitbesteden en compleet ontzorgen terwijl een ander kiest voor zoveel mogelijk zelf doen.

Ondanks ons brede dienstenpakket streven wij ernaar om voor iedere klant vooraf duidelijke en vaste prijsafspraken te maken.

Alles uitbesteden

U kunt bij ons al uw administratieve, personeels- en fiscale zaken uitbesteden. Dit betekent dat wij uw boekhouding verzorgen, uw loonadministratie regelen, al uw belasting aangiftes (zowel zakelijk als privé) indienen en indien nodig of gewenst uw Jaarrekening(en) opmaken. Dit alles met de benodigde begeleiding en advisering om u als ondernemer volledig te ontzorgen met betrekking tot de genoemde zaken.

U krijgt van ons tussentijdse rapportages over uw omzet en kosten. Ook kunnen wij periodiek bij u op locatie de lopende zaken bespreken en u, daar waar nodig, adviseren. Het is zelfs mogelijk om uw administratie door ons bij u op locatie te laten invoeren, zo beschikt u part-time over onze expertise.

Administratie uitbesteden
Administratie zelf doen

Zoveel mogelijk zelf doen

Als u liever zo veel mogelijk zelf doet, dan kunt bijvoorbeeld kiezen voor onze online boekhoud software. Hiermee kunt u uw administratie zelf bijhouden en beschikt u altijd over de laatste stand van zaken.

U krijgt de nodige begeleiding en uitleg, totdat u het online boekhoud pakket goed begrijpt. Wij kunnen bijvoorbeeld eens per kwartaal uw administratie controleren, waarna uzelf uw BTW-aangifte kunt indienen. U kunt uiteraard ook uw eigen boekhoud systeem gebruiken en ons eens per jaar inschakelen voor de controle en fiscale aangifte.

Duidelijke tarieven

Of u nu kiest voor alles uitbesteden, zoveel mogelijk zelf doen of een tussenvorm, u krijgt van ons altijd vooraf een prijsopgave voor de afgesproken werkzaamheden. Voor de meeste werkzaamheden spreken wij met onze klanten een vast tarief per jaar af. U kunt kiezen voor een vast maandbedrag, kwartaalbedrag of facturatie naar rato van de uitgevoerde werkzaamheden.

Welke variant u ook kiest, wij brengen NIET ieder telefoongesprek, advies of korte vraag in rekening, deze zaken zitten in de prijsafspraak inbegrepen.

Voor incidentele werkzaamheden die niet ieder jaar voorkomen, wordt vooraf besproken wat de kosten zijn, zodat u ook dan weet waar u aan toe bent. Denk bijvoorbeeld aan een belastingcontrole of een tussentijdse update van de cijfers in verband met een financieringsaanvraag.

Wilt u een geheel vrijblijvend uw tarief uitrekenen? Gebruik dan de knop hieronder om naar onze bereken-tool te gaan.

Wilt u een geheel vrijblijvende persoonlijke aanbieding?

NOAB – Nederlandse orde van Administratiekantoren en Belastingadviseurs

Administratiekantoor JeBo Finance is lid van brancheorganisatie NOAB. NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten – en dat aantal groeit nog steeds. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

Keurmerk
Daarnaast geldt het NOAB-kwaliteitskeurmerk al jaren als de norm in de branche. Het NOAB-lidmaatschap wordt pas toegekend als een administratie- of belastingadvieskantoor zich richt op kwaliteit en aan een pakket van eisen voldoet. Een kantoor met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken.

Logo NOAB